Рада проголосувала за закон "Про санкції"

Максим Опанасенко
12 серпня 2014р. 18:12

Верховна Рада в першому читанні прийняла закон "Про санкції". "За" проголосувало 243 картки нардепів.

Закон, згідно з документами, має підвищити національну безпеку в умовах збройних дій інших держав. Разом з цим, він розповсюджується на держави, іноземні юридичні і фізичні особи, а також на громадян України і юросіб, створених за законодавством України.

Застосовувати, скасовувати і змінювати санкції, за законом, буде РНБО за подання президента, парламенту, Кабміну, Нацбанку чи СБУ.

Підставами для застосування санкцій можуть бути рішення та регламенти Ради ЄС, факти порушень Загальної декларації прав людини, статуту ООН, резолюції ГенАсамблеїі та Ради безпеки ООН, а також "дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод".

Ось види санкцій, які, якщо нардепи проголосують закон в другому читанні, зможе вводити РНБО:

  1)           блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

  2)           обмеження торговельних операцій;

  3)           обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

  4)           запобігання виведенню капіталів за межі України;

  5)           зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

  6)           анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

  7)           заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

  8)           обмеження або припинення надання послуг поштового зв’язку;

  9)           заборона або обмеження ретрансляції теле- та радіоканалів;

  10)      заборона користування радіочастотним ресурсом України;

  11)      обмеження або припинення діяльності засобів масової інформації та інших суб’єктів інформаційної діяльності, в тому числі, в мережі Інтернет;

  12)      обмеження або заборона виробництва або розповсюдження друкованої продукції та інших інформаційних матеріалів;

  13)      обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;

  14)      заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також державних закупівель у інших суб’єктів господарювання;

  15)      заборона або обмеження входу морських суден до територіальних вод або портів України та повітряних суден до повітряного простору України, або здійснення посадки на території України;

  16)      заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

  17)      припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

  18)      заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;

  19)      заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, банків, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент, або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

  20)      запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

  21)      припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема, у сфері безпеки та оборони;

  22)      заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

  23)      припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

  24)      заборона діяльності партій, рухів та інших громадських об’єднань та фондів;

  25)      відмова у наданні і скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;

  26)      припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

  27)      анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів із питань укладання договорів чи угод;

  28)      позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

   

  Теги: Київ